JAVASCRİPT ARRAY METHODLARI

28 January 2018

Merhabalar,
Bugün sizlere javascript ile uygulama geliştirirken sıklıkla kullanılan array methodlarını tanıtmak istiyorum.

1. forEach()
.forEach() methodu ile array içinde yer alan her eleman için işlem yapabiliriz.

const myArray = ['first', 'second', 'third'];
myArray.forEach(function(item, index) {
  console.log('Item is: ' + item);
  console.log('Item id is: ' + index);
});

2. push(item)
.push() methodu ile array sonuna yeni bir eleman eklenir.

const myArray = ['first', 'second', 'third'];
myArray.push('forth');
console.log(myArray); // Output: ['first', 'second', 'third', 'forth'];

3. pop()
.pop() methodu ile dizinin son elemanı silinir. .push() methodu ile array sonuna yeni bir eleman eklenir.

const myArray = ['first', 'second', 'third'];
myArray.pop();
console.log(myArray); // Output: ['first', 'second'];

4. unshift(item)
.unshift() methodu ile array başına yeni bir eleman eklenir.

const myArray = ['first', 'second', 'third'];
myArray.unshift('zero');
console.log(myArray); // Output: ['zero', 'first', 'second', 'third'];

5. shift()
.shift() methodu ile dizinin ilk elemanı silinir.

const myArray = ['first', 'second', 'third'];
myArray.shift();
console.log(myArray); // Output: ['second', 'third'];

6. length
.length özelliği bir method değildir. length özelliği ile dizinin uzunluğu hesaplanır.

const myArray = ['first', 'second', 'third'];
console.log(myArray.length); // Output: 3

7. splice(index, length)
.splice() methodu ile dizideki belirli bir elemanı silme işlemi gerçekleştirilir. İlk parametresinde kaçıncı index ten başlayacağı belirtilir. İkinci parametrede ise birinci parametredeki index ten sonra kaç elemanın silineceği belirtilir. Eğer boş bırakılırsa ilk parametrede belirtilen elemandan sonraki tüm elemanlar silinir.

const myArray = ['first', 'second', 'third'];
const deleted = myArray.splice(2, 1);
console.log(myArray); // Output: ['first', 'second']
console.log(deleted); // Output: ['third']

8. indexOf(param)
.indexOf() methodu ile dizi içinde arama işlemi gerçekleştirilir. Eğer belirtilen eleman dizi içinde bulunursa index numarasını, bulunamazsa -1 değerini döner.

const myArray = ['first', 'second', 'third'];
var find = myArray.indexOf('second'); // find: 1
if (find !== -1) { // It is fount
  myArray.splice(find, 1); // If it is exist, delete it!
} else {
  console.log('Not found');
}

9. join(char)
.join() methodu ile dizinin tüm elemanları, belirtilen parametre ile birleştirilerek tek bir string ifadeye dönüştürür.

const myArray = ['first', 'second', 'third'];
const myString = myArray.join('!');
console.log(myString); // Output: first!second!third

10. sort()
.sort() methodu dizideki tüm elemanları alfabetik bir şekilde sıralar.

const myArray = ['first', 'third', 'second'];
console.log(myArray.sort()); // Output: ['first', 'second', 'third']

11. reverse()
.reverse() methodu .sort() methodunun tam tersi olarak çalışmaktadır.

const myArray = ['first', 'third', 'second'];
console.log(myArray.reverse()); // Output: ['third', 'second', 'first']

12. filter(callback)
.filter() methodu ile dizideki elemanlarda filtreleme işlemi gerçekleştirilir.

const myArray = [1, 3, 5, 7, 9];

const filtered = myArray.filter(function(item, index) {
  return item > 4;
});

console.log(filtered);
// Output: [5, 7, 9];
const myArray = [
  {id: 1, username: 'mucahitnezir', age: 20},
  {id: 2, username: 'ibrahimnezir', age: 22},
  {id: 3, username: 'ebubekirnezir', age: 18}
];

const filtered = myArray.filter(function(item) {
  return item.age <=20; // mucahitnezir, ebubekirnezir
});

console.log(filtered);
// Output: [{id: 1, username: 'mucahitnezir', age: 20}, {id: 3, username: 'ebubekirnezir', age: 18}];

13. concat(arr2)
.concat() methodu iki farklı diziyi tek bir dizi olarak birleştirir.

const array1 = ['a', 'b', 'c'];
const array2 = ['d', 'e', 'f'];
const merged = array1.concat(array2);
console.log(merged); // Output: ["a", "b", "c", "d", "e", "f"];

14. map(callback)
.map methodu ile dizideki tüm elemanlar manipüle edilebilir.

var numbers = [1, 4, 9];
var doubles = numbers.map(function(num, index) {
  return num * 2;
});
console.log(doubles); // Output: [2, 8, 18];

15. slice(startIndex, finishIndex)
.slice() methodu dizide belli bir aralıktaki elemanları almamızı sağlar. Eğer parametre göndermeden çağırılırsa diziyi kopyalar. Sadece başlangıç parametresi girilirse o index değerine ait elemandan başlayarak tüm dizi elemanlarını seçer. İkinci parametre ile birlikte kullanılırsa ilk parametredeki index ten başlayarak bitiş index değerine ait elemana kadar tüm elemanları seçer.

const myArray = ['first', 'second', 'third'];
const myArray2 = myArray.slice();
console.log(myArray2); // Output: ['first', 'second', 'third']
const myArray = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
console.log(myArray.slice(3)); // Output: [4, 5, 6, 7, 8, 9]
console.log(myArray.slice(3, 5)); // Output: [4, 5]

Yukarıda belirtmiş olduğum methodlar benim sıklıkla kullanmakta olduğum methodlardır. Ancak bu methodlar ile birlikte javacsriptte array yönetimi için farklı methodlarda bulunmaktadır. Tüm array methodlarına ve özelliklerine erişmek için bu linke göz atmanızı öneririm.

Eğer takıldığınız ve/veya anlamadığınız bir bölüm olursa yorum bölümünden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.